Gå till innehåll

Verktygsfält

Granskningsgruppen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Vänersborgs kommun har en granskningsgrupp som består av ledamöter som representerar områdena svårt att se, svårt att höra, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen samt svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Det finns något som heter universell utformning och det betyder att man alltid ska tänka på att det man skapar ska kunna användas av så många som möjligt utan behov av speciell anpassning. Det handlar om att offentliga och privata miljöer, produkter och tjänster ska utformas rätt från början. Detta sparar också tid och pengar eftersom man inte behöver bygga om eller specialanpassa i efterhand. Det är nämligen så att funktionsnedsättningen finns hos individen, men funktionshindret, det uppstår i relation till omgivningen och är ofta någonting vi skapar.

Använd Granskningsgruppens kompetens om ni vill ha en verksamhet som är tillgänglig och användbar för så många som möjligt och ta gärna kontakten så tidigt som möjligt i processen.

Granskningsgruppen kan också konsulteras om man vill öka tillgängligheten i redan befintliga lokaler, verksamheter eller aktiviteter. Eller om man vill veta mer om hur man skapar ett så tillgängligt och inkluderande samhälle i allmänhet som möjligt.

Funderar du på om ni har…

- Utrymningsrutiner/vägar som säkerställer att alla kommer ut?

- Växter som kan vara allergiframkallande för vissa besökare?

- Matservering där alla kan nå och ta sin mat själva?

- Information som alla kan förstå?

- Omklädningsrum och duschar som alla kan använda?

- Möten där alla kan delta oavsett funktionsförmåga?

- En arbetsplats som är öppen för alla?

Då kan du ta hjälp av Granskningsgruppen som kan ge tankestöd i dessa och många andra frågor. De kan också hjälpa till att hänvisa vidare om man behöver kalla in ytterligare experthjälp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 september 2022