Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Granskningsgruppen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Funktionsrätt Vänersborg
(Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Vänersborg)

Adress
Vassbottengatan 16
462 38 Vänersborg

Telefon
0521-631 33

E-post
funktionsratt.vanersborg@gmail.com

Hasna Kecevic

Telefon
0521-631 33

E-post
funktionsratt.vanersborg@gmail.com

Ing-Marie Lagher Kågerstig, sammankallande

Telefon
070-557 61 55

E-post
imlk@me.com

Tommy Lagher, ersättare

Telefon
0702-65 89 59

E-post:
tlag@telia.com

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022