Gå till innehåll

Verktygsfält

Samverkan Vänersborg

I Vänersborg har man under flera års tid arbetat med gemensamma mål i den tidigare så kallade tre-nämndssamverkan.

Från 2012 utvecklades arbetet till Samverkan Vänersborg som är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet och Västra Götalandsregionen.

Arbetet i Samverkan Vänersborg syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.

Syftet med arbetet:

Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.

Fokusområden:

Fullföljda studier

Drogförebyggande insatser

Social inkludering för barn och unga

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023