Gå till innehåll

Verktygsfält

Organisation

Tabellen visar styrgruppens medlemmar

Styrgrupp
Deltagare


Befattning

Nämnd/förvaltning

Dan Nyberg, ordf

S

Ordf i Socialnämnden

Socialnämnden

Benny Augustsson

S

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Mats Andersson

C

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Henrik Harlitz

M

Kommunalråd

Kommunstyrelsen

Bo Carlsson

C

Ordförande

Barn- och utbildningsnämnden

Lena Tegenfeldt


Kommundirektör


Henrik Josten

M

2:e vice ordf

Socialnämnden

Magnus Ekström

KD

1:e vice ordf

Socialnämnden

Gunnar Henriksson

L

2:e v ordf

Barn- och utbildningsnämnden

Christin Slättmyr

S

1:e v ordf

Barn- och utbildningsnämnden

Jonathan Svensson

S

Ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Kristina Edvinsson

M

V. ordf

Kultur- och fritidsnämnden

Mikael Arvemark

C

Ordförande

Kunskapsdirektionen

Madeleine Karlsson

S

1:e v ordf.

Kunskapsdirektionen

Maud Bengtsson

S

2:e v ordf

Kunskapsdirektionen

Via kommundialogHälso- sjukvårdsnämnden Norra

Karin Hallberg


Förvaltningschef

Socialförvaltningen

Sofia Bråberg


Förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Svensson


Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Hildefors


Förbundsdirektör

Kunskapsförbundet VästProcessansvarig Norra HSN

Koncernkontoret Hälso- och sjukvård


Tabellen visar ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgrupp
Deltagare


Befattning

Förvaltning

Karin Hallberg


Förvaltningschef, ordf

Socialförvaltningen

Sofia Bråberg


Förvaltningschef, v ordf

Barn- och utbildningsförvaltningen

Peter Martinsson


Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg

Socialförvaltningen

Åsa Turesson


Verksamhetschef Individ och familjeomsorg

Socialförvaltningen

Ulrika Gardtman


Verksamhetschef Arbete, sysselsättning och integration

Socialförvaltningen

Stina Lindell


Barn- och elevhälsochef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Svensson


Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ida Svanberg


Verksamhetschef Kultur

Kultur- och fritidsförvaltningen

Jenny Broberg Kudryk


Avdelningschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Andreas Knutsson


Förvaltningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anne Ekstedt


Folkhälsosamordnare

KommunstyrelseförvaltningenFörbundsdirektör

Kunskapsförbundet Väst

Magnus Henriksson


Barn- och elevhälsochef, samordnare

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023