Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Kansli

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Kansliet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Tf. kanslichef
Maria Tapper Andersson

Telefon:
0521-72 23 01

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
maria.tapperandersson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Administratör arkiv
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Förvaltningssekreterare
Eva Johansson

Telefon:
0521-72 23 90

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vigseladministratör

Telefon:
0521-72 23 90

E-post:
vigsel@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Johan Högmark
Kommunsekreterare

Telefon
0521-72 26 05

E-post:
johan.hogmark@vanersborg.se

Johanna Gustafsson
Kommunsekreterare

Telefon:
0521-72 25 92

E-post:
johanna.gustafsson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Johan Högmark
Kommunsekreterare

Telefon
0521-72 26 05

E-post:
johan.hogmark@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Tf. kanslichef
Maria Tapper Andersson

Telefon:
0521-72 23 01

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
maria.tapperandersson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2023