Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt myndighetsbrevlådor

Kommunstyrelsen

E-post:
kommun@vanersborg.se

Barn- och utbildningsnämnden

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Byggnadsnämnden

E-post:
byggnad@vanersborg.se

Kultur- och fritidsnämnden

E-post:
kulturfritid@vanersborg.se

Miljö- och hälsonämnden

E-post:
miljo@vanersborg.se

Socialnämnden

E-post:
social@vanersborg.se

Valnämnden

E-post:
val@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 oktober 2022