Gå till innehåll

Verktygsfält

Upphandling och inköp

Vill du leverera varor, tjänster och entreprenader till Vänersborgs kommun? Läs mer här!

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet. Arbetet sker i samverkan med verksamheter runt om i kommunen.

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

För att kunna bli leverantör till Vänersborgs kommun måste du delta i någon av våra offentliga upphandlingar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024