Gå till innehåll

Verktygsfält

Du kan söka de här stöden av kommunen

Avlastning - Växelvård
Om du vårdar en familjemedlem hemma
kan du få hjälp med vården, vilket kallas avlastning.
Någon annan kan vårda din familjemedlem
under en tid. Detta kallas växelvård.

Daglig verksamhet
Om du har ett funktionshinder och vill få något att göra på dagarna kan du gå på daglig verksamhet.

Färdtjänst
Om du inte kan gå, åka buss, tåg eller köra bil kan du få åka taxi. Du betalar en del av resan själv, och kommunen betalar resten. Detta kallas för färdtjänst.

Försörjningsstöd
Du kan få pengar av kommunen, som hjälp till hyra, mat och räkningar. Detta kallas försörjningsstöd.

Hemtjänst
Du kan få vård hemma där du bor. Detta kallas hemtjänst.

Stöd enligt LSS
Du som har ett funktionshinder eller är psykiskt sjuk får hjälp av kommunen.

Kontaktperson - Ledsagare
Du kan få hjälp av en kontaktperson och av en ledsagare.

Korttidsvistelse
Du som har ett funktionshinder och får vård hemma kan må bra av att bo på något annat ställe en kortare tid. Du kan då få hjälp med en korttidsvistelse.

Matdistribution
Kan du inte laga din mat själv kan du få maten hem till dig. Detta kallas matdistribution.

Särskilt boende
Om du inte klarar att bo hemma kan du få hjälp med att bo på ett sätt där du kan få hjälp. Detta kallas särskilt boende.

Trygghetslarm
Du som bor hemma kan få en larmknapp som du kan trycka på om du behöver hjälp. Detta kallas trygghetslarm.

SÅ HÄR SÖKER DU OM STÖD
Behöver du stöd och hjälp ska du ringa till oss på biståndsenheten, träffa oss eller skriva en ansökan på ett papper.

Om du klickar på ordet biståndshandläggare här nedan så kommer du till biståndsenhetens sida där det finns kontaktuppgifter, både telefonnummer och e-postadress.

Kontakt med biståndshandläggare.


Här hittar du ansökningsblanketter och e-tjänster Länk till annan webbplats..

Om du inte har dator kan du ringa till kommunen och beställa en ansökningsblankett.

Den person som bestämmer om du ska få hjälp och stöd kontrollerar och undersöker om du har rätt att få hjälp. Du får sedan ett papper där det står om du får den hjälp du har sökt eller inte.

Om du inte är nöjd med beslutet så ska du säga det
till den som bestämmer om hjälpen. Det kallas för att överklaga.

Överklaga
Du kan klaga hos en domstol och du kan få hjälp med det av oss.

Ingen ska få veta
Allt som vi får veta om dig är hemligt. Ingen annan ska få veta, om du inte vill det. Det kallas sekretess och det står i lagen.

Hur lång tid tar det innan du får svar?
Du ska få svar innan fem dagar har gått. Om du får ja till den hjälp som du har sökt ska du få hjälpen inom 14 dagar.

Vad tycker du?
För att vi ska kunna ge bättre hjälp vill vi veta vad du tycker. Klicka på orden "Lämna synpunkter" i den gula rutan här nedan och skriv vad du tycker.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2023