Gå till innehåll

Verktygsfält

Missbruk och beroende - Vuxenenheten

Vuxenenheten inom socialförvaltningen erbjuder olika alternativ för dig som är över 18 år och som vill förändra din situation gällande ett problematisk användande av alkohol och/eller narkotika.

Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Sekretess

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023