Gå till innehåll

Verktygsfält

Priser och stipendier

Kultur- och fritidsnämnden utser en gång om året utmärkelser inom kultur och idrott. Välkommen att nominera till kultur- och idrottsledarepris, samt söka kulturstipendium.

Gemensamt för samtliga utmärkelser

Nominering eller ansökan ska göras i det digitala formuläret under respektive pris/stipendium. Eventuella handlingar som styrker motiveringen ska bifogas i samband med nominerings- eller ansökanstillfället. Nominering eller ansökan går inte att komplettera i efterhand. Inkomna nomineringar tillkännages vid lämpliga tillfällen under året.

Nominering eller ansökan inför 2025 ska göras senast 31 december. Det går inte att nominera sig själv.

Beslut om kulturpris, kulturstipendium och idrottsledarpris fattas vid kultur- och fritidsnämndens ordinarie möte i februari.

Kulturpris delas ut till mottagare som har gjort särskilt värdefulla insatser för det lokala kulturlivet eller på ett extraordinärt sätt lyft fram och synliggjort Vänersborgs kommuns kulturliv utanför kommungränsen.

Kulturpris kan tilldelas person, grupp eller organisation som är hemmahörande i eller har nära anknytning till kommunen.

Vänersborgs kommuns kulturpris består av en minnesgåva och ett diplom. Vad minnesgåvan får kosta ska fastställas i samband med budgetarbetet inför upphandling av fleråriga pris.


Uppgifter om den som du nominerar
Kontaktuppgifter till dig som nominerat


Idrottsledarpriset delas ut till en framstående ledare eller organisatör som har främjat, stimulerat eller har uppmärksammats för att ha gjort betydelsefulla ideella insatser inom idrotten i Vänersborgs kommun.

Särskild hänsyn ska tas till vederbörandes insatser inom barn- och ungdomsarbetet inom åldrarna 7-25 år. Insatsens varaktighet, omfattning och ideella natur bör beaktas.

Vänersborgs kommuns idrottsledarpris består av en minnesgåva och ett diplom. Vad minnesgåvan får kosta ska fastställas i samband med budgetarbetet inför upphandling av fleråriga pris.


Uppgifter om den som du nominerar
Kontaktuppgifter till dig som nominerat


Kulturstipendium delas ut i syfte att mottagaren ska kunna genomföra en projektidé, ett forskningsprojekt eller förkovran i form av studieresa, fortbildning, etc. Stipendiet kan inte delas ut som stöd till grundutbildning. Vid bedömning premieras ansökningar med hög konkretionsnivå.

Kulturstipendium utdelas till personer i åldern 18-30 år som visar förutsättningar inom kulturella områden. Kulturstipendium kan utdelas till en individ eller en grupp. Kulturstipendium kan sökas av person som är född eller bosatt i Vänersborgs kommun. Kulturstipendium kan även sökas av grupp med anknytning till Vänersborgs kommun. Person eller grupp kan inte nomineras till kulturstipendium.

Vänersborgs kommuns kulturstipendium består av en summa pengar och ett diplom. Summan ska fastställas i samband med budgetarbetet varje år. Stipendiesumma som ej utdelas kan inte flyttas över till kommande budgetår.
Övriga sökande underrättas inom en vecka efter det att beslut är fattat.Bifoga eventuella bilagor som styrker ansökan och dess motivering genom att klicka ovan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024