Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Elevhälsan för grundskolan

Barn och utbildnings­förvaltningens Elevhälsa organiserar elevhälsan för barn och ungdomar i grundskolan.

Inom elevhälsan för den kommunala grundskolan arbetar psykologer, kuratorer, specialpedagog, skolläkare, skolsköterskor, samverkande socialsekreterare, logopeder och talpedagog.

Ett mobilt skolteam med fokus på ökad skolnärvaro finns inom elevhälsan. Det består av pedagoger och socialpedagoger.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023