Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Elevhälsan för gymnasiet

På gymnasieskolorna i Vänersborg och Trollhättan arbetar skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger för god elevhälsa.

På Kunskapsförbundet Västs skolor arbetar de med att stödja elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Målet är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

Även Fridagymnasiset i Vänersborg har en arbetsgrupp som ansvarar för elevernas mående.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023