Gå till innehåll

Verktygsfält

Regler och avgifter

Regler och avgifter inom Musik- och kulturskolan

Fotografering och inspelning

Det förekommer att vi i vår verksamhet fotograferar samt gör film- och ljudupptagningar. Dessa görs i dokumentationssyfte och kan komma att publiceras i våra trycksaker, på vår hemsida samt i kommunens sociala medier. Meddela oss om ni inte vill att ert barn är med vid dessa tillfällen. Musik- och kulturskolan ansvarar inte för det som dokumenteras av publik, tidningar med flera.

Avgiftsfri musik- och kulturskola

Lagom till år 2023 när Musik- och kulturskolan Vänersborg firar 60 år införs avgiftsfri undervisning.

Vad innebär det för elever som redan går på Musik- och kulturskolan?

Det innebär att de inte kommer att få någon faktura för deltagaravgift från och med vårterminen 2023.

Vad innebär det för barn och unga som vill börja på Musik- och kulturskolan?

De som vill börja med en aktivitet eller i en grupp är välkomna att anmäla sitt intresse. Se mer information under rubrikerna här intill. De flesta kurserna har löpande antagning och samma kösystem som tidigare gäller.

Antal undervisningstillfällen som erbjuds är minst 12 st. på höstterminen och 15 st. på vårterminen, under förutsättning att eleven börjar vid terminsstart. Med undervisning menas schemalagda lektioner, övningsdagar, konserter och föreställningar. Även tillfällen med vikarie ingår i de garanterade gångerna. Frånvaro som beror på eleven räknas som ett erbjudet tillfälle. Musik- och kulturskolans undervisning följer den kommunala grundskolans läsår, dvs ingen undervisning på lov och studiedagar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023