Gå till innehåll

Verktygsfält

Tågstopp i Brålanda – Det betyder det för oss!

Exempelbild för nyhet

Dalsland behöver förbättrade kommunikationer. Ett tågstopp i Brålanda innebär möjligheter till utveckling av platsen, vilken är mycket viktig för Vänersborgs kommun.

När det blir enklare att hållbart pendla till och från Brålanda för arbete och studier, kan fler människor i alla åldrar leva och bo här. Det blir också lättare för fler och större företag att etablera sig, växa och utvecklas, vilket kan ge fler arbetstillfällen. Vi strävar efter att upprätthålla en levande och attraktiv landsbygd!

Tågstopp i Brålanda är inte minst viktigt för arbetspendlingen, både in till och ut från Brålanda. Det är oerhört viktigt för näringslivets utveckling och för att knyta samman Brålandaområdet med resten av kommunen, Dalsland och ner mot Trollhättan och Göteborg, säger Benny Augustsson, kommunalråd i Vänersborgs kommun.

Skisserna för stationsområdet tar hänsyn till kulturmiljön och stationshuset från 1870-talet.

Det är också viktigt att kunna ta sig mellan den västra och östra sidan, och vi försöker skapa en trygg och attraktiv plats, säger Freddie Carlson, planhandläggare i Vänersborgs kommun. Förslaget inkluderar bland annat en gång- och cykeltunnel under järnvägsspåret samt nya perronger.

Nästa steg är att hitta finansiering som delas mellan Fyrbodals kommunalförbund, Vänersborgs kommun, Västra Götalandsregionen och staten.

Vänersborgs kommuns stadsarkitekt, Martin Staude, har flera gånger träffat elever från Brålanda skola och diskuterat miljöer, inklusive stationsområdet. Barnen tyckte det var roligt att delta i skissandet och skapade små modeller med förslag på hur stationsområdet skulle kunna se ut.

Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen samarbetar med Vänersborgs kommun och andra kommuner för att få till tågstopp i Frändefors, Brålanda, Dals Rostock och Bäckefors. Den mest framskridna planeringen finns för tågstoppet i Brålanda, med en förhoppning om att det kanske kan bli klart år 2028.

Tillsammans är vi Vänersborg!

 

Så kan ett nytt stationsområde i Brålanda se ut

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023