Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakta kommunen

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Röststyrning

Om du snabbt vill nå en kommunal tjänsteman, ringer du 0521-72 19 99. En automatisk röst svarar och kopplar dig vidare när du har uppgett vem du önskar ringa.

E-post

Vet du namnet på den du vill skicka e-post till kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@vanersborg.se

Du kan även skicka e-post till Vänersborgs kommun på adressen: kommun@vanersborg.se

Telefonnummer och e-post till förvaltningar

Klicka på den förvaltning nedan som du vill kontakta.

Tel. exp: 0521-72 13 13 (Bygglov)
Tel. exp: 0521-72 13 37 (Lantmäterimyndigheten)
Tel. exp: 0521-72 12 72 (Miljö och hälsa)
E-post: byggnad@vanersborg.se
E-post: miljo@vanersborg.se

Fler kontaktuppgifter till Miljö- och byggnadsförvaltningen

E-post: kommunikation@vanersborg.se

Maria Thyrell
Tel: 0521-72 19 86
E-post: maria.thyrell@vanersborg.se

Victoria Marberg
Tel: 0521-72 24 03
E-post: victoria.marberg@vanersborg.se

Viktoria Unosson
Tel: 0521-72 11 12
E-post: viktoria.unosson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024