Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakta socialförvaltningen

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon kansli
0521-72 14 85

Övriga kontaktuppgifter se nedan.

E-post
social@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Skicka in handlingar digitalt till socialförvaltningen
Säker e-brevlåda (e-legitimation krävs)

Administrativa avdelningen

Verksamhetschef
Jeanette Sjölund

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
jeanette.sjolund@vanersborg.se


Kvalitet och utveckling

Verksamhetschef
Kristina Wallstedt

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
kristina.wallstedt@vanersborg.se

Socialförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
Alkoholhandläggare
Elisabeth Moberg
0521-72 23 70

E-post
elisabeth.moberg@vanersborg.se

Bankgiro
888-6806

Postgiro
6702-5

Organisationsnummer
212000-1538

Samordnare
Hjördis Torsdottir-Bark

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Gyllenheimsgatan 20 A-B

Telefon
0521-72 23 69

E-post
hjordis.torsdottirbark@vanersborg.se

Verksamhetschef
Ulrika Gardtman

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
ulrika.gardtman@vanersborg.se

Socialchef
Karin Hallberg

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
karin.hallberg@vanersborg.se

Verksamhetschef
Åsa Turesson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
asa.turesson@vanersborg.se

Sekreterare i kommunala pensionärsrådet


Förvaltningssekreterare

Zana Savic

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 17 30

E-post
zana.savic@vanersborg.se

Soialförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Resurshuset
Östra vägen 5

Konsumentvägledare
Tina Lundström

Telefon
0521-72 10 99

E-post
tina.lundstrom@vanersborg.se


Budget- och skuldrådgivare

Laila Haglund Martinsson

Telefon
0521-72 24 60

E-post
laila.haglundmartinsson@vanersborg.se

 

Budget- och skuldrådgivare
Emma Olausson

Telefon
0521-72 24 77

E-post
emma.olausson@vanersborg.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Tommy Carlgren

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 14 78

E-post
tommy.carlgren@vanersborg.se

Verksamhetschef
Peter Martinsson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
peter.martinsson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg

Frivilligsamordnare
Helena Pettersson

Telefon:
0521-72 20 20

E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

E-post till senior i VBG
senior@vanersborg.se

Socialt ansvarig samordare, SAS
Ewa Petersson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 13 67

E-post
ewa.peterson@vanersborg.se

Verksamhetschef
Anna Cederlund

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
anna.cederlund@vanersborg.se

Verksamhetschef
Maria Sundvall Möller

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
maria.moller@vanersborg.se

Verksamhetschef
Anette Karlsson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00 (vxl)

E-post
anette.karlsson01@vanersborg

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024