Gå till innehåll

Verktygsfält

Hjälp i hemmet

Vänersborgs kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma, i eget boende, så länge som möjligt.

Stöd och omsorg

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna leva ett bra liv. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndsenhet och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Läs mer om stödinsatser på Biståndsenhetens sida

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2023