Gå till innehåll

Verktygsfält

Våld i nära relation

Panik - lämna sidan direkt

Är du utsatt för våld, känner du någon som är det eller utsätter du någon för våld i nära relation?

Det är inte ovanligt att den som utsätts för våld och hot tar på sig en del av skulden för det som hänt. Det är alltid den som gör sig skyldig till övergrepp som bär hela ansvaret. Den som utsätts för våld och hot kan alltid få hjälp.

Om du vill ha hjälp kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen i Vänersborgs kommun eller ta kontakt med Enheten mot våld i nära relationer.

Vänersborgs kommun erbjuder i samverkan med Trollhättans stad möjlighet till samtal och rådgivning. På samtalsmottagningen får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld. Vi erbjuder även skyddat boende vid behov.

Enheten mot våld i nära relationer på Trollhättans Stads hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enheten mot våld i nära relationer på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enheten mot våld i nära relationer på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänersborgs kommun erbjuder i samverkan med Trollhättans stad möjlighet till samtal och rådgivning för våldsutövare i nära relation där kan du genom samtal försöka hitta lösningar och vägar till förändring.

Om du är utsatt för hedersrelaterat hot och/eller våld kan du ta kontakt med Enheten mot våld i nära relation eller Individ- och familjeomsorgens mottagare i Vänersborg.

Om du blir utsatt för våld och övergrepp eller utsätter någon för våld i nära relation finns hjälp att få via Enheten mot våld i nära relation i Trollhättan. Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Trollhättans stad om råd och stöd för våldsutsatta och våldsutövare. Vid behov av skydd och/eller stöd är du välkommen att kontakta Vuxenenheten.

Missbruk och beroende - vuxenenheten

Viktiga telefonnummer

  • Ring alltid 112 i akuta lägen
  • Socialjouren, tel 0522-69 74 44 (se mer under Relaterad information)
  • Samtalmottagning för våldsutsatta och våldsutöveare, tel 0520-49 54 00
  • Råd och stödenheten mot våld i nära relationer, tel 0520-49 54 00
  • Kvinnojouren Duvan (kvällar och helger), tel 0520-398 70
  • Kvinnofridslinjen, tel 020-50 50 50
  • Polisen, tel 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen, tel 1177
  • Terrafem (telefonjour på flera språk), tel 020-52 10 10

Barn eller ungdomar som bevittnat eller upplevt våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur barnet eller ungdomen mår. För att hjälpa dessa barn och ungdomar att hantera, få sätta ord på och bearbeta det de upplevt erbjuds stöd både individuellt och i grupp med andra barn eller ungdomar. Det är familjebehandlare och fältsekreterare som arbetar med att möta dessa barn och ungdomar enskilt eller i gruppverksamhet och stödet är kostnadsfritt.

Första kontakten tas via socialförvaltningens individ- och familjeomsorg:
Misstanke om barn som far illa eller behöver stöd

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024