Gå till innehåll

Verktygsfält

Missbruk och beroende

Vuxenenheten inom socialförvaltningen erbjuder olika alternativ för dig som är över 18 år och som vill förändra din situation gällande ett problematisk användande av alkohol och/eller narkotika.

Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Sekretess

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

Information

Om du vill komma ifrån ett missbruk/skadligt bruk eller beroendeproblematik av alkohol och/eller narkotika, är du välkommen att kontakta mottagningsfunktionen på Vuxenenheten.

Under samtalet beskriver du din situation och att du önskar hjälp av socialtjänsten. Därefter får du kontakt med en socialsekreterare och efter din ansökan utreds ditt behov av stöd tillsammans med dig.

Utredning​

En utredning innebär att du och din socialsekreterare gör en
kartläggning av din situation och vilka hjälpbehov du har. Utredningen leder fram till ett beslut enligt socialtjänstlagen. Beslutet kan innehålla olika former av stöd och behandlingsinsatser som utförs av Språngbrädans stöd- och behandlingsenhet och Strandvikens stöd- och boendeteam.

Stöd/behandling

Behandlingssekreterare på Språngbrädan och Strandviken utför det bistånd som socialsekreterare beviljar utifrån utredning och ditt behov.

Vägledning

Om du önskar information och vägledning kan du kontakta mottagningsfunktionen och prata med en socialsekreterare eller kontakta Språngbrädan och prata med en behandlingssekreterare.

Vid problem med psykisk ohälsa eller vid behov av abstinensbehandling, kontaktas sjukvården.

Mini-Maria finns för dig som är ungdom eller ung vuxen upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol, droger eller spel om pengar.

Vänersborgs kommun erbjuder Mini-Maria i samverkan med Regionhälsan i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Fyrbodal. Du eller dina närstånde kan vända er till mottagningen i Trollhättan för råd, stöd och behandling. På mottagningen arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare.

Du behöver ingen remiss eller biståndsbeslut från socialtjänsten för att komma till Mini-Maria. Alla besök är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Mer information och kontaktuppgifter finns under relaterad information nedan.

Anhörigstöd på Språngbrädan vänder sig till dig som har en anhörig med ett missbruk/skadligt bruk eller beroendeproblematik av alkohol och/eller narkotika. Anhörigstöd erbjuds främst i grupp och fokuserar till största del på dig som anhörig.

Är du förälder till en ungdom och i behov av stöd och information gällande alkohol och/eller narkotika är du välkommen att kontakta kommunens öppenvårdsverksamhet.

Läs mer om Råd- och stöd öppenvårdsverksamhet

Kommunen och regionen har ett gemensamt ansvar att förebygga spelproblem och att erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Hälso- och sjukvården har sedan tidigare ansvar för att behandla spelberoende, precis som vid andra psykiatriska tillstånd.

Kontakt

Mottagande socialsekreterare - Vuxenenheten

Telefon: 0521-72 17 05

Telefax: 0521-72 17 31

Öpptet: Måndag-fredag kl 08.30-09.30

E-tjänst

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024