Gå till innehåll

Verktygsfält

Gifta sig

Borgerlig vigsel

Att gifta sig borgerligt är en enkel ceremoni och ett alternativ till kyrkbröllop. För borgerlig vigsel krävs att man ansöker om hindersprövning hos Skatteverket. Sedan den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Bokning av borgerlig vigsel i Vänersborgs kommun görs genom att det kommer in en vigselanmälan via vår e-tjänst som ni finner under Relaterad information på denna sida.

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Det kan vara släkt, vänner och familj. Vittnena måste ha fyllt 18 år. Vänersborgs kommun kan bistå med kommunala vittnen om vigseln sker på vardagar och under kommunhusets öppettider.

Äktenskapsdispens

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

Kom ihåg!

Ni som ska vigas ska ha med giltig legitimation till vigseln.
Vittnen behöver inte legitimera sig.

1. Beställ intyg om vigsel och hindersprövning från Skatteverket. Skatteverket svarar på frågor om hindersprövningen samt namnbyte. Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara cirka två till tre veckor. Kom ihåg att hindersprövningen endast är giltig i 4 månader från det att den utfärdas och måste vara giltig under vigseln.

2. Lämna eller skicka in intygen (originalhandlingar) snarast till kommunhuset.
Besöksadress: Sunsdagatan 29, Vänersborg
Postadress: Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg
Märk kuvertet ”Vigsel

3. Gör en vigselanmälan senast 14 dagar innan vigseldatumet via kommunens hemsida genom att klicka på länken "Mina sidor - Boka din vigsel här" som ligger under Relaterad information nederst på denna sida. Direktadress till sidan är: www.vanersborg.se/vigsel

I anmälan uppger ni era personuppgifter och önskemål om vigseln, så som plats och andra detaljer. Genom vigselanmälan skapas underlag för protokoll och andra vigselhandlingar.

Om ni önskar vigas på annan plats än i kommunhuset, kontakta vigselförrättare först för att komma överens om tid och plats, därefter görs en anmälan på E-tjänsten. Observera att vigselförrättare eventuellt kan begära reseersättning vid vigslar utanför kommunhuset.

  • Teresia Andersson (S), tel. 0733-50 20 92
  • Thomas Fridén, tel. 0703-21 21 82
  • Annika Larson Lindlöf (S), tel. 0705-17 74 09
  • Katrin Siverby, tel. 0708-14 24 44
  • Tor Wendel (M), tel. 0739-02 41 02
  • Monica Bjelkert Lantz, tel. 0708-11 36 11
  • Monica Öst, tel. 0736-38 90 96

Följande datum finns för borgerliga vigslar. Klockslagen kommer ni till när ni har loggat in i Mina sidor - Boka vigsel, se länk under Relaterad information nederst på denna sidan.

Månad

Datum

Juni

15, 21, 29

Juli

5, 6, 19, 20, 26

Augusti

16, 17, 23, 24, 30, 31

September

7, 13, 21, 27

Oktober

5, 12, 18, 19, 25, 26

November

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

December

6, 7, 13, 14, 20, 21, 28

När anmälan kommit in så skickas en bekräftelse till den mejladress ni angett. Denna bekräftelse är enbart en bekräftelse på inkommen anmälan.

En slutgiltig bekräftelse på bokad vigsel kommer skickas så snart hindersprövning och vigselintyg blivit inlämnat till vigseladministratör.

Efter vigseln har skett skickas ert vigselintyg vidare till Skatteverket för registrering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024