Gå till innehåll

Verktygsfält

Hjälpmedel, rehabilitering, bostadsanpassning

Är du inskriven i kommunal primärvård och/eller har frågor kring rehabilitering eller hjälpmedel finns mer information på kommunens sida om kommunal primärvård och rehabilitering.

Rehabilitering

Kommunens enhet för rehabilitering, Kommunrehab, ansvar för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, för de som bor på kommunens särskilda boenden samt för de som vistas på kommunens dagverksamheter.

Information om Kommunrehabs verksamhet

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till någon av primärvårdsrehabiliteringarna.

Västra Götalandsregionens webbsida om hjälpmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning beviljas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Arbetsterapeuten eller sjukgymnast/fysioterapeut utreder och bedömer behovet av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och skriver intyg till kommunen.

Information om bostadsanpassning och hur man ansöker

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024