Gå till innehåll

Verktygsfält

Rehabilitering

Kommunrehab - Kommunens enhet för rehabilitering

Kommunen erbjuder rehabilitering för dig som är inskriven i kommunal primärvård eller bor på något av kommunens särskilda boenden. Rehabiliteringsinsatser kan ske i det egna hemmet, på det särskilda boendet eller i samband med vistelse på biståndsbedömd dagverksamhet.

Målet med rehabilitering är att förbättra eller bibehålla funktioner och förmågor för att möjliggöra en ökad självständighet och livskvalitet. Legitimerad arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast gör bedömning av din aktivitets- och funktionsförmåga och sätter sedan mål och delmål tillsammans med dig för hur rehabiliteringsåtgärder ska ske i vardagen.

Hjälpmedel är till för att underlätta de dagliga aktiviteterna i vardagen. De flesta hjälpmedel provas ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

För personer med funktionsnedsättning finns det möjlighet att söka bidrag för anpassning av sin bostad. Legitimerad arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast utreder och bedömer behov av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och kan skriva intyg.

Information om bostadsanpassningsbidrag

Inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för alla verksamheter samt en värdighetsgaranti för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen. Värdighetsgarantierna gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024