Gå till innehåll

Verktygsfält

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet.

Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt egna hem. Vi arbetar för en mångfald bland våra medarbetare där alla uppfyller kompetenskraven och arbetar med ett gott bemötande.

Läs mer om vad det innebär att arbeta inom hemtjänsten i Vänersborgs kommun

Du som har hemtjänst ska enligt Socialtjänstlagen erbjudas en fast omsorgskontakt, med vissa undantag; när du endast har ett trygghetslarm, matdistribution eller serviceinsatser. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose ditt behov av trygghet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs.

Fast omsorgskontakt ska se till att det stöd och den hjälp som du blivit beviljad utförs på det sätt som är överenskommet med dig och att det tydligt finns beskrivet i din genomförandeplan. 

Hemtjänsten i Vänersborg har s.k. Kontaktteam, en form av kvalitetssäkring där hemtjänstpersonal delar på ansvaret för ett antal personer med hemtjänstinsatser. Genom kontaktteam skapas en ökad kontinuitet mellan personen och hemtjänstpersonalen. Kontaktteamet ska arbeta relationsbyggande för att du ska känna delaktighet och uppleva trygghet. Kontaktteamet ska i dialog säkerställa att du upplever att beviljade insatser utförs samt är av god kvalitet.

 • Personlig omvårdnad
 • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
 • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
 • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis kommunal primärvård och trygghetslarm.

Biståndsbeslutet du fått ligger till grund för vilka insatser hemtjänsten utför. Det kan vara insatser som till exempel hjälp med personlig hygien, frukost, bädda sängen, ta på och av stödstrumpor samt hjälp med dusch och städ. Tvätt och inköp utförs av Samhall. Städ utförs av kommunens Lokalvård.

När gruppledaren inom hemtjänsten får till sig biståndsbeslutet så upprättas en första kontakt med dig, oftast genom telefon. Där kommer vi överens om när insatserna ska påbörjas.

Vid första mötet med hemtjänsten ger vi dig information om hur det är att ha hemtjänst och hur vi jobbar. Vi lämnar en pärm med kontaktuppgifter hos dig, men viktigast av allt så försöker vi få en bild av hur du vill ha din hjälp utförd.

Inom två veckor kontaktas du av ditt kontaktteam och en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig. Anhöriga kan också vara delaktiga om önskemål om detta finns. I genomförandeplanen beskrivs vilka insatser du är beviljad samt hur du önskar att insatserna ska bli utförda. Det kan exempelvis vara så att du är beviljad hjälp i samband med dusch, och i genomförandeplanen beskrivs hur du vill att det momentet utförs, vad du klarar själv och vilket stöd du behöver av personalen.

Genomförandeplanen uppdaterar vi två gånger om året, eller vid förändringar.

Har du på grund av funktionshinder eller sjukdom svårt att klara de dagliga sysslorna så kan du få hjälp av hemtjänsten. 

Du ansöker om hemtjänst hos en handläggare på biståndsenheten. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen och individuella behov.

Ansöka om hemtjänst - Biståndsenheten

Biståndsenhetens avgiftshandläggare kan svara på dina frågor om avgifter.

Taxor och avgifter för äldreomsorg - Biståndsenheten

Trygghetslarm ger dig trygghet att vid en akut situation i hemmet kunna påkalla kunnig personal och få hjälp dygnet runt.

Du ansöker om trygghetslarm genom att ta kontakt med biståndsenheten. En handläggare går igenom ärendet och gör en bedömning om behovet finns för ett trygghetslarm.

Läs om trygghetslarm och hur du ansöker

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen entrédörren hos den enskilde.

Information om nyckelfria lås

Vänersborgs kommun och Samhall har avtal gällande inköp av dagligvaror samt serviceinsatsen tvätt. Nedan följer information om hur detta kommer att påverka dig som har hjälp med denna hjälpinsats.

Information tilll dig som har hjälp med inköp

Inköp är en biståndsbedömd insats för dig som inte kan gå till affären själv och inte klarar av att handla digitalt för att utföra dina inköp. Från och med september 2022 sker alla biståndsbedömda inköp digitalt i Vänersborgs kommun. Digitala inköp ska ge ökad självständighet, delaktighet, trygghet och tillgänglighet för dig med insatsen inköp. 

Vad innebär digitala inköp? 

Det innebär att dagligvarorna handlas hemifrån via en webbsida och levereras från butiken direkt hem till dig.  

Vänersborgs kommuns personal har med sig en dator hem till dig som fått insatsen inköp beviljad. Personalen ger stöd med inköp och teknik utifrån dina behov. Inköpet kommer att ske från Coop och på deras webbsida finns butikens utbud i både text och bild med information och priser. Varorna betalas med autogiro eller faktura.  

Personal från Samhall levererar varorna hem till dig. Vid behov hjälper de även till att plocka in varorna i din kyl, frys och skafferi, det kommer ni överens om tillsammans. 

Information till dig som har hjälp med tvätt

Samhall kommer att leverera en personlig tvättsäck till dig, som du fyller
med din smutstvätt. På en överenskommen dag och tidpunkt hämtar
Samhall sedan tvättsäcken hemma hos dig. Det är ditt personliga
biståndsbeslut som ligger till grund för hur ofta Samhall hämtar din
tvättsäck. Samhall registrerar både antal och typ av plagg i din säck innan
tvätt. Tvättsäcken får du sedan tillbaka tre arbetsdagar senare. Då är
tvätten både tvättad, torkad, struken/ vikt och vid behov även manglad.
Har du beslut om att få hjälp med att sortera in tvätten i dina skåp, så
hjälper Samhall dig med detta med.

Den tvätt som Samhall kommer att tvätta för dig är följande:
Skjortor, byxor, kjolar, blusar, tröjor, underkläder, strumpor, dukar, bad/
kökshanddukar samt sängkläder – såsom lakan, överkast, kuddar, täcken,
madrassöverdrag m.m.

Samhall kommer inte att kunna tvätta:
Mattor, gardiner, jackor eller grövre ytterplagg

Har du frågor eller funderingar kring denna information?

Du kan kontakta kommunens biståndsenhet via växelnr: 0521-72 10 00 vid
eventuella frågor kring ditt biståndsbeslut, eller också prata direkt med
personal eller enhetschef i hemtjänsten i ditt område.

Har du frågor gällande själva utförandet av insatserna, ber vi dig ringa Samhalls växel på telefonnr: 0520-47 81 33 (dagtid må-to: 7-16, fredagar 7-15).

Städ i ordinärt boende

Enheten Lokalvård tillhör Fastighet och service, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vänersborgs kommun. Enheten utför städ i kommunala verksamheter samt på uppdrag av hemtjänsten hos vårdtagare.

På enheten Lokalvård är cirka 40 medarbetare tillsvidareanställda. Alla medarbetare har relevant utbildning för uppdraget, även inom bemötande och service.

Arbetslaget som utför städ åt hemtjänsten består av cirka 6 medarbetare. Det möjliggör en kontinuitet och kompetens i uppdraget. Alla medarbetare har arbetskläder med Vänersborgs kommuns logotyp. Alla har även ID-kort.

Hemtjänsten tillhandahåller all den information och utbildning inom området vård och omsorg som krävs för att lokalvårdarna ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Lokalvårdarna kommer att ha tillgång till det nyckelsystem som används.

Alla lokalvårdare har skrivit på en sekretessförbindelse.

Uppföljning av städuppdraget sker kontinuerligt med hemtjänsten.

Metod som används
Lokalvården utförs enligt en enhetlig städmetod, fuktmetoden.

Det innebär att moppar och dukar är lätt fuktade och moppar är preparerade med rätt doserat medel. Det innebär även att med mindre vatten binds dammet, det är lättare att få upp smutsen och på det sättet undvika att smutsen sprids eller ligger kvar på golven. Mindre vatten innebär även att golven håller bättre.

Moppar och dukar tvättas i maskin efter varje användning. För en renare miljö och högre kvalité används material som byts ofta. Till varje utrymme byts det duk och mopp, och inget material förs vidare från ett utrymme till ett annat.

Enheten Lokalvård arbetar hela tiden aktivt för att minska kemikalieförbrukning och färre antal produkter i den regelmässiga städningen.

Moment som utförs enligt beslut från Socialförvaltningen

 • Dammsugning av entré/dörrmatta
 • Dammsugning golv och mattor
 • Rengöring av golv med förfuktad mopp
 • Damning/avtorkning av fria ytor samt golvlister och element
 • Avtorkning runt strömbrytare, handtag (köksluckor och dörrar) och karmar
 • Avtorkning av kakelytor, handfat, spegel, toalettstol, duschutrymme och rörledningar
 • Källsortering till återvinningsstation

Avvikelser kan förekomma.

Socialförvaltningen erbjuder, efter behovsbedömning, kyld mat som matdistribution i eget boende. Om du inte själv kan tillaga din mat eller har möjlighet att köpa färdigrätter kan du ansöka om matdistribution. Ansökan sker via biståndsenheten.

Hur fungerar matdistribution?

Lilla hjälpen kan hjälpa pensionärer och funktionshindrade kostnadsfritt med enklare sysslor som t.ex. byta glödlampor, hänga upp gardiner och tavlor, ta ner saker från höga skåp med mera.

Läs mer om Lilla hjälpen

All personal som jobbar inom hemtjänsten har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:

Värdigt bemötande
Hemtjänsten ska arbeta utifrån den nationella värdegrunden. Det innebär i korthet att du ska kunna få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Personalen ska så långt som möjligt göra dig delaktig i hur insatserna genomförs och vi ska värna och respektera ditt privatliv. Du ska känna dig trygg när du får stöd och hjälp av oss och du ska uppleva att vi har ett professionellt och gott bemötande. Du ska i mötet med oss känna att du förstår oss och att du blir förstådd.

Vård och omsorg av god kvalitet
Hemtjänsten i Vänersborg har i uppgift att bedriva lika vård oberoende var man bor i kommunen. Det är i första hand ditt omvårdnadsbehov som avgör vilken personal som är bäst lämpad att utföra besöket. Vi ansvarar för att personal med rätt kompetens kommer till dig för att kunna ge en god och säker vård. Vi arbetar i team för att säkerställa trygga hemgångar från sjukhuset och för att du ska få rätt stöd i rätt tid.

Hemtjänstens medarbetare
Vi som arbetsgivare i Vänersborgs kommun ska vara en förebild och aktivt arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vänersborgs kommun accepterar varken kränkningar eller någon form av trakasserier.

Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Som vårdtagare eller anhörig har man därför inte rätt att ställa diskriminerande krav på att bli vårdad av personal som har ett visst kön, etniskt ursprung, religion eller andra krav som strider mot diskrimineringslagen.

Din synpunkt är värdefull
Vi hoppas att du ska känna dig nöjd med oss i hemtjänsten. Har du några synpunkter, både om det som är bra och det som behöver förbättras? Använd blanketten "Synpunkter och klagomål" eller kontakta oss på annat sätt. Vi är öppna för att förbättra oss och din synpunkt är viktig.

Lämna dina synpunkter här

Information om rättigheter i vård och omsorg - för utskrift Pdf, 526.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I kontakten med biståndshandläggare, vårdpersonal och tjänstemän inom hemtjänsten ser vi det som positivt om olika samtalstjänster används för att underlätta kommunikationen. Vid uppstarten av hemtjänstinsatserna kommer vi överens om hur du önskar att insatserna utförs och även hur du önskar att vi kommunicerar med varandra i olika situationer. Vi utgår alltid från dina specifika behov och formar stödet tillsammans med dig. I länken nedan finner du olika samhällstjänster och tjänster som finns inom Västra Götalands regionen som vi kan använda oss av:

Information om vård och stöd vid syn- och hörselnedsättning

Hemtjänstens huvuduppgift är att möjliggöra för dig att kunna bo kvar hemma så länge du själv vill. I mötet med hemtjänsten ska du uppleva trygghet och ett gott bemötande.

Tyvärr finns det personer som använder olika ursäkter för att försöka ta sig in i bostäder. Det kan exempelvis vara att man uppger att man kommer från hemtjänsten, det kan också vara att man utger sig för att komma från polisen. Vi vill med denna information upplysa dig om vad du själv kan göra för att undvika att bli utsatt för stöld.

Att ha pengar hemma

Vår rekommendation är att du har så lite pengar som möjligt i din bostad och att de inte är lätta att hitta. Tänk även på att inte ha så hög summa på ditt betalkort. Du ansvarar själv för dina kontanter/kontokort alternativt med stöd av anhörig eller god man.

Smycken och andra värdesaker

Hemtjänsten tar inte på sig ansvar att förvara smycken och andra värdesaker. Kan du inte bära dina smycken är det bra om de förvaras på bestämd plats i hemmet där de inte är synliga och inte heller lätta att hitta.

Personal

Personal ska aldrig fråga om dina koder till betalkort eller BankID.

Personal får aldrig låna pengar av dig och inte heller köpa eller sälja varor eller tjänster till eller från dig. Personal får inte ta emot testamenterad gåva och får heller inte medverka då testamente upprättas. Personal får heller inte bevittna handlingar.

Stöldrisk

Hemtjänsten kan inte garantera att inga stölder äger rum. Rutiner kring hantering av brukares privata medel finns och vi försöker säkerställa hanteringen på bästa sätt. Vid misstanke om stöld är vi behjälpliga i en polisanmälan och vi gör även en intern utredning för att få klarhet i vad som hänt.

Hemtjänsten

Du kan känna igen oss genom:

 • Våra arbetskläder som har Vänersborgs kommuns logga.
 • Våra tjänstebilar ska ha dekaler som visar att vi är från Vänersborgs kommun.
 • Vi ska kunna uppvisa tjänste-ID.
 • Vi har nyckelfria, digitala lås som gör att vi inte ska behöva hantera din husnyckel utan vi ger behörighet till personalen att kunna öppna hos dig med sin mobiltelefon.

Polisen tipsar!

Var vaksam om du får besök av någon som utger sig för att vara från polisen eller annan verksamhet. Om personen vill stressa fram dina bankuppgifter och uppmanar dig att du ska lämna ut din kod eller visa smycken med mera.

När det ringer eller knackar på dörren, lås bara upp och släpp in personen om det är någon du känner.

Kom ihåg – du behöver inte ens öppna dörren om du känner att något är fel.

Du som får besök kan också be om att få se en legitimation, för att du ska kunna vara trygg med att personen du möter är någon som har ett ärende hos dig.

Förvara inte bankkortet tillsammans med pinkoden i plånboken.

Identifiera dig aldrig med BankID eller lämna ut dina koder på uppmaning av någon annan.

Känner du oro inför en situation, tveka inte att stänga dörren eller lägga på luren.

Släpp inte in okända i ditt hem! Kontrollera att personerna är de som de utger sig för att vara.

Be om faktura! Inga seriösa företag som besöker dig i hemmet.

Viktigt att tänka på

Stoppa brott - information för utskift Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024