Gå till innehåll

Verktygsfält

Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Vänersborgs kommun

"Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är”

Värdigt liv

Delaktighet

Jag ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i hur hjälpinsatserna för mig utförs.

Hjälpinsatserna ska utformas utifrån mina egna behov, vanor och resurser. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet.

Integritet

Jag har rätt till personlig integritet och sekretess gällande min person.

Bemötande

Jag ska i mina kontakter med vård och omsorg uppleva ett gott bemötande.

Välbefinnande

Trygghet

Jag ska uppleva trygghet i hjälpinsatsernas utförande.
Jag ska känna mig sedd och bekräftad för den jag är.
Jag ska ges möjlighet att uttrycka mina åsikter och synpunkter.

Meningsfullhet

I mina möten med vård och omsorg ska jag ges möjlighet att framföra vad som är meningsfullt för mig.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022