Gå till innehåll

Verktygsfält

Uppsökande verksamhet, hembesök, ombud

En av kommunens viktiga uppgifter är att upplysa och informera kommuninvånarna om socialtjänstens verksamhet.

Vänersborgs kommuns äldreomsorg inbjuder årligen alla som fyller 80 år personligen till en informationsträff om Vänersborgs kommuns arbete med förebyggande insatser, frivilligarbete och annat stöd kommunen kan erbjuda äldre.

Information ges om:

Du får även information om förebyggande insatser, med tips om hur man kan undvika fall, råd om kost, motion och annat.

Idag ger biståndsenheten information vid träffarna, samt prioriterar att delta vid inbjudan från föreningar och anhörigstöd samt finns tillgängliga dagligen via telefon vid förfrågningar.

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022