Gå till innehåll

Verktygsfält

Dagverksamhet

Dagverksamheten vänder sig till dig som senior med behov av stöd i vardagen. Dagverksamheten vill erbjuda dig möjlighet till meningsfulla aktiviteter, social samvaro, struktur och innehåll i dagen samt underlätta för dig att kunna bo kvar hemma.

Hjälpinsatserna ska utformas utifrån dina egna behov, vanor och resurser. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet. Samtidigt kan dagverksamheten ge avlösning för anhöriga som vårdar och stödjer.

Dagverksamheten är en biståndsbedömd verksamhet för personer i eget boende och personer i eget boende med minnesproblematik.

Välkommen att höra av dig vid eventuella frågor.

Dagverksamheten Pionen

Dagverksamheten Pionen är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till kommuninvånare i eget boende. Tillsammans upprättas en genomförandeplan som bygger på individens förmåga och delaktighet. Vi vill ge möjligheter till dig som besökare att kunna upprätthålla din aktivitetsförmåga, få stimulans och social gemenskap. Du ska mötas med respekt och ges möjlighet att uttrycka dina åsikter och synpunkter.

Vi vill att varje besökare ska erbjudas det bästa vad gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Personal ska även finnas till hands för att stötta och avlasta dina anhöriga.

Vilka aktiviteter kan vi erbjuda?

 • Träning både i grupp och individuellt (vi samverkar med personal från Kommunrehab)
 • Sittgymnastik
 • Gruppaktiviteter som korsord, nutidsfrågor, tidningsläsning, spel och bingo
 • Utevistelse
 • Samvaro med sång samt högläsning
 • Taktil beröring

Framför allt vill vi erbjuda en god och social samvaro. Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen. Lunch serveras ca kl 12.30.

Dagverksamheten Solängen

Dagverksamheten Solängen är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till kommuninvånare i eget boende. Tillsammans upprättas en genomförandeplan som bygger på individens förmåga och delaktighet. Vi vill ge möjligheter till dig som besökare att kunna upprätthålla din aktivitetsförmåga, få stimulans och social gemenskap. Du ska mötas med respekt och ges möjlighet att uttrycka dina åsikter och synpunkter.

Vi vill att varje besökare ska erbjudas det bästa vad gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Personal ska även finnas till hands för att stötta och avlasta dina anhöriga.

Vilka aktiviteter kan vi erbjuda?

 • Träning både i grupp och individuellt
 • Sittgymnasitk
 • Taktil beröring
 • Hantverk av olika slag
 • Samvaro med sång och musik, läsecirkel, högläsning av dagstidning, korsord, bakning
 • Regelbundna uteaktiviteter

Listan kan göras lång men framför allt vill vi erbjuda en god och social samvaro. Vi har också möjlighet att använda solrum.
Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen. Lunch serveras ca kl 12.30.

Dagverksamheten Söderhörnan

Dagverksamheten Söderhörnan är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till kommuninvånare i eget boende med minnesproblematik. Tillsammans upprättas en genomförandeplan som bygger på individens förmåga och delaktighet. Vi vill ge möjligheter till dig som besökare att kunna upprätthålla din aktivitetsförmåga, få stimulans och social gemenskap. Du ska mötas med respekt och ges möjlighet att uttrycka dina åsikter och synpunkter.

Vi vill att varje besökare ska erbjudas det bästa vad gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Personal ska även finnas till hands för att stötta och avlasta dina anhöriga.

Vilka aktiviteter kan vi erbjuda?

 • Olika uteaktiviteter, t ex promenader
 • Sittgymnasitk i grupp
 • Följa större evenemang såsom VM, OS med mera
 • Taktil beröring
 • Samvaro med sång och musik
 • Högläsning av dagstidning
 • Korsord
 • Bakning

Listan kan göras lång men framför allt vill vi erbjuda en god och social samvaro. Vi har också möjlighet att använda solrum.
Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen. Lunch avnjuter vi tillsammans kl. 12.00. Fika på eftermiddagen.

Dagverksamheten Ekeliden

Dagverksamheten Ekeliden är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till kommuninvånare i eget boende. Tillsammans upprättas en genomförandeplan som bygger på individens förmåga och delaktighet. Vi vill ge möjligheter till dig som besökare att kunna upprätthålla din aktivitetsförmåga, få stimulans och social gemenskap. Du ska mötas med respekt och ges möjlighet att uttrycka dina åsikter och synpunkter.

Vi vill att varje besökare ska erbjudas det bästa vad gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Personal ska även finnas till hands för att stötta och avlasta dina anhöriga.

Vilka aktiviteter kan vi erbjuda?

 • Träning både i grupp och individuellt
 • Sittgymnastik
 • Taktil beröring
 • Hantverk av olika slag
 • Samvaro med sång och musik, högläsning av dagstidning, korsord
 • Olika uteaktiviteter

Listan kan göras lång men framför allt vill vi erbjuda en god och social samvaro. Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen samt eftermiddagsfika. Lunch serveras kl 12.00.

Dagverksamheten Oasen

Dagverksamheten Oasen är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till kommuninvånare i eget boende med minnesproblematik. Tillsammans upprättas en genomförandeplan som bygger på individens förmåga och delaktighet. Vi vill ge möjligheter till dig som besökare att kunna upprätthålla din aktivitetsförmåga, få stimulans och social gemenskap. Du ska mötas med respekt och ges möjlighet att uttrycka dina åsikter och synpunkter.

Vi vill att varje besökare ska erbjudas det bästa vad gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Personal ska även finnas till hands för att stötta och avlasta dina anhöriga.

Vilka aktiviteter kan vi erbjuda?

 • Uteaktiviteter, exempelvis promenader
 • Sittgymnastik
 • Tidningsläsning
 • Sång och musik
 • Manikyr
 • Bakning
 • Vid vår uteplats har vi möjlighet att odla blommor och grönsaker

Framför allt vill vi erbjuda en god och social samvaro.
Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen. Lunch äter vi gemensamt kl.12.00. Eftermiddagsfika serverar vi innan hemgång.

Dagverksamheten i Brålanda

Dagverksamheten i Brålanda är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till kommuninvånare i eget boende. Tillsammans upprättas en genomförandeplan som bygger på individens förmåga och delaktighet. Vi vill ge möjligheter till dig som besökare att kunna upprätthålla din aktivitetsförmåga, få stimulans och social gemenskap. Du ska mötas med respekt och ges möjlighet att uttrycka dina åsikter och synpunkter.

Vi vill att varje besökare ska erbjudas det bästa vad gäller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Personal ska även finnas till hands för att stötta och avlasta dina anhöriga.

Vilka aktiviteter kan vi erbjuda?

 • Träning individuellt och i grupp
 • Sittgymnastik
 • Hantverk av olika slag
 • Vid vår uteplats har vi möjlighet att odla grönsaker och blommor
 • Olika uteaktiviteter
 • Bakning
 • Sång och musik
 • Tidningsläsning

Listan kan göras lång men framför allt vill vi erbjuda en god och social samvaro tillsammans med andra besökare och personal.
Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen. Lunch serveras i vår egen matsal kl 12.00 och fika på eftermiddagen.

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Om du är äldre/eller har en funktionsnedsättning kan du vända dig till biståndsenheten för att ansöka om dagverksamhet.

Mer information och kontaktuppgifter till biståndsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023