Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Vård, stöd och utredning

Socialförvaltningen

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Besöksadress
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

T f verksamhetsansvarig
Ewa Peterson (t o m 2024-07-09)
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: ewa.peterson@vanersborg.se

Verksamhetsansvarig
Blagica Strojmanov (fr o m 2024-07-15)

Besök: Endast bokade besök

Informationstelefon
Mån-Fre, kl 08:30-09:30
Telefon: 0521-72 11 61
Telefon: 0521-72 10 98

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Telefontid handläggare
Mån-Fre, kl 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

1:e socialsekreterare äldreomsorg

Telefon: 0521-72 21 00 (vakant)

Centrum 1

Området mellan Södra Järnvägsgatan och Tenggrenstorp, mellan Vänerparken och Torpavägen, området mellan Vallgatan (ojämna nummer), Norra Järnvägsgatan och Fabriksgatan fram till Kronogatan

Biståndshandläggare äldreomsorg
Elvira Olsson
Tfn: 0521-72 10 62
E-post: elvira.Olsson@vanersborg.se

Centrum 2

Området mellan Vallgatan och Kyrkängen, Regementsgatan, området mellan järnvägen och Vänern fram till Regementsgatan, Karlslund, Vallgatan

Biståndshandläggare äldreomsorg
Frida Gustafsson
Tfn: 0521-72 11 36
E-post: frida.gustafsson@vanersborg.se

Centrum 3

Området mellan Norra Järnvägsgatan till Kungsgatan, mellan Vallgatan (jämna nummer) till Hamngatan samt området mellan Residensgatan och kanalen.

Biståndshandläggare äldreomsorg
Beatrice Norrman
Tfn: 0521-72 16 49
E-post: beatrice.norrman@vanersborg.se

Centrum 4

Residensgatan (ojämna nr) till Vallgatan (jämna nr), från Kungsgatan (fram till museet) till Skräcklan

Biståndshandläggare äldreomsorg
Cecilia Staf
Tfn: 0521-72 12 46
E-post: cecilia.staf@vanersborg.se

Centrum 7

Söder om väg 173 och Snixåsvägen fram till Långekärr, Norr om Sivikenvägen från Vänersborg mot Uddevalla

Biståndshandläggare äldreomsorg
Sylvia Hellquist
Tfn: 0521- 72 16 29
E-post: sylvia.hellquist@vanersborg.se

Centrum 8

Söder om Sivikenvägen från Vänersborg mot Uddevalla, Blåsut, Läckered, Öxnered, Amnered, från rondellen vid Trestads center längst tågspåret, till gräns mot Trollhättan och Uddevalla.

Biståndshandläggare äldreomsorg
Bledart Dibrani
Tfn: 0521-72 12 65
E-post: bledart.dibrani@vanersborg.se

Södra 1

Området söder om Lyckhemsgatan mot Marierovägen, fram till Idrottsvägen, Onsjö, Vassändan, Överby

Biståndshandläggare äldreomsorg
Jeanette Lundberg
Tfn: 0521-72 12 48
E-post: jeanette.lundberg@vanersborg.se

Södra 2

Torpa fram till Tegelbruksvägen, Idrottsgatan fram till Marierovägen, Restadsvägen (jämna nr)

Biståndshandläggare äldreomsorg
Per Faxér
Tfn: 0521-72 12 84
E-post: per.faxer@vanersborg.se

Vargön 1

Området norr om Storegårdsvägen, Nordkroken, Halleskog

Biståndshandläggare äldreomsorg
Karin Gustafsson
Tfn: 0521-72 16 27
E-post: karin.gustafsson@vanersborg.se

Vargön 2

Området öster om Restadsvägen, fram till bruksvägen, mellan Marierovägen och Petersbergsvägen, söder om Storegårdsvägen, Vänersnäs och Västra Tunhem

Biståndshandläggare äldreomsorg
Erika Johansson
Tfn: 0521-72 12 47
E-post: erika.johansson01@vanersborg.se

Brålanda 1

Norr om väg 173 och Ödsmålavägen, väster om E45, fram till Brålanda Industrigatan/Toppfrys

Biståndshandläggare äldreomsorg
Elisabeth Johansson
Tfn: 0521-72 21 20
E-post: elisabeth.johansson@vanersborg.se

Brålanda 2

Öster om E45, norr om Snixåsvägen

Biståndshandläggare äldreomsorg
Laila Bohlin
Tfn: 0521-72 22 34
E-post: laila.bohlin@vanersborg.se

1:e socialsekreterare LSS
Telefon: 0521-72 24 94 (vakant)

Handläggare för barn och unga; från 0 år fram till och med avslutade gymnasiestudier


Födelsesiffra 1-16
Martin Gustafsson
Telefon: 0521-72 10 70
E-post: martin.gustafsson01@vanersborg.se

Födelsesiffra 17-31
Sandra Fredriksson
Telefon: 0521-72 24 07
E-post: sandra.fredriksson01@vanersborg.se

Handläggare för vuxna; från och med avslutade gymnasiestudier, tidigast från och med 18 år


Födelsesiffra 1-5 samt 14-15

Telefon: 0521-72 11 52 (vakant)

Födelsesiffre 6-13
Yvonne Karlsson
Telefon: 0521-72 21 82
E-post: yvonne.karlsson@vanersborg.se

Födelsesiffra 17 samt 19-25
Angela Britmer
Telefon: 0521-72 21 94
E-post: angela.britmer@vanersborg.se

Födelsesiffra 16 och 18 samt 26-31
Jessica Gustafsson
Telefon: 0521-72 13 08
E-post: jessica.gustafsson@vanersborg.se

Boendesamordnare

Marie Sjöström
Telefon: 0521-72 12 23, 0521-72 21 30
E-post: marie.sjostrom@vanersborg.se

Platskoordinator

Susanne Andersson
Telefon: 0521-72 12 26
E-post: susanne.andersson@vanersborg.se

Telefontid
Måndag - fredag: kl 08.30-09.30

Avgiftshandläggare
Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89
E-post: carina.eriksson@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
E-post: camilla.prins@vanersborg.se

Färdtjänsthandläggare för personer födda dag 1-15
Emelie Johansson
Telefon: 0521-72 11 61
E-post: emelie.johansson@vanersborg.se

Färdtjänsthandläggare för personer födda dag 16-31
Maria Johansson
Tfn: 0521-72 10 98
E-post: maria.johansson01@vanersborg.se

Kommunal primärvård mot ordinärt boende


Besöksadress

Gyllenheimsgatan 20 A

Postadress
462 35 Vänersborg

Verksamhetsledare
Tfn: 0521-72 16 12

Enhetschef
Maria Söderqvist
Tfn: 0521-72 26 09
maria.soderqvist01@vanersborg.se

Kommunal primärvård mot personligt stöd och omsorg, kvällsteam och natt team


Besöksadress

Gyllenheimsgatan 20 A

Postadress
462 35 Vänersborg

Enhetschef
Sofia Gustafsson
Tfn: 0521-72 25 57
sofia.gustafsson@vanersborg.se

Kommunal primärvård mot särskilt boende


Besöksadress

Gyllenheimsgatan 20 A

Postadress
462 35 Vänersborg

Enhetschef
Sofia Jacobsson
Tfn: 0521-72 23 26
sofia.jacobsson@vanersborg.se

Demens

Demenssjuksköterska
Kristina Westerlind
Telefon: 0521-72 20 36
E-post: kristina.westerlind@vanersborg.se

Kommunrehab

Besöksadress
Gyllenheimsgatan 20 B

Postadress
462 35 Vänersborg

E-post till kommunrehab
kommunrehab@vanersborg.se

Koordinator/administration
0521- 72 13 27

Enhetschef
Nathalie Höglander
Tfn: 0521-72 13 93
nathalie.hoglander@vanersborg.se

Besöksadress
Lyckhem
Gyllenheimsgatan 20 A
Vänersborg

Alla besök ska vara förbokade via den person man ska träffa.

Telefontider
Måndag-fredag
kl 06.30-15.00

Lunchstängt
12.00-13.00

Helg och röda dagar stängt.

Enhetschef
Josefine Johansson
Telefon: 0521-72 24 91
E-post: josefine.johansson@vanersborg.se

Enhetschef
Feniks Beka
Telefon: 0521-72 24 90
E-post: feniks.beka@vanersborg.se

Administration bemanningsenheten

Christina Sundberg
0521-722181
christina.sundberg@vanersborg.se

Hjördis Torsdottir-Bark
0521-722369
hjordis.torsdottirbark@vanersborg.se

Malin Edström
0521-722489
malin.edstrom@vanersborg.se

Enhetschef
Maria Åberg
Telefon: 0521-72 14 99
E-post: maria.aberg@vanersborg.se

Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post: maria.bergqvist@vanersborg.se

Gruppledare
Catrine Asservik
E-post: catrine.asservik@vanersborg.se

Verksamhetsledare
Helene Larsson
Telefon: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post: maria.bergqvist@vanersborg.se

Verksamhetsledare
Helene Larsson
Telefon: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

Anhörigsamordnare - Seniorer
Amelie Malm
Telefon: 0521-72 20 34
E-post: amelie.malm@vanersborg.se

Anhörigsamordnare - Funktionshinder och psykisk ohälsa
Emma Johansson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post: emma.johansson@vanersborg.se

Besöksadress
N:a Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post: maria.bergqvist@vanersborg.se

Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

Enhetschef
Maria Bergqvist
Tfn:0521-72 19 51
E-post: maria.bergqvist@vanersborg.se

Verksamhetsledare
Helene Larsson
Tfn: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

Anhörigsamordnare
Amelie Malm
Telefon: 0521-72 20 34
E-post: amelie.malm@vanersborg.se

Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Tfn: 0521 - 72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

Fler kontaktuppgifter till våra träffpunkter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024