Gå till innehåll

Verktygsfält

Invandring och integration

Flyktingmottagningen inom Arbetsmarknadsenheten tar emot nyanlända och informerar om den service som Vänersborgs kommun har att erbjuda inom de olika förvaltningarna.

Kommunens arbete med flyktingmottagande innefattar mottagande av ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar tillhörande etableringsreformen som till exempel kvotflyktingar, kommunplacerade flyktingar, anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2023