Gå till innehåll

Verktygsfält

Etablering

Arbetsmarknadsenhetens vägledningsenhet har ansvaret för det kommunala flyktingmottagandet.

I uppdraget ingår bland annat ge vägledning och information till den som är nyanländ, men också att ge det praktiska och sociala stöd som önskas för att kunna etablera sig i kommunen. Det kan till exempel handla om boende, skola, arbete och föreningsliv.

I uppdraget ingår också att tillhandahålla integrationsfrämjande insatser för utrikesfödda som efter lång tid i Sverige fortfarande befinner sig i ett utanförskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023