Gå till innehåll

Verktygsfält

Industriell symbios

Exempelbild för undersida

Vänersborg är en av pilotkommunerna i Fyrbodal för att hitta hållbara arbetssätt inom industriell symbios.

Vänersborg kommun är tillsammans med kommunerna Bengtsfors och Lysekil med i ett Formasprojekt för att hitta hållbara arbetssätt inom industriell symbios. Bakom projektet står även Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers Industriteknik och Formas (Forskningsrådet).

Industriell symbios handlar om att det som hos ett företag räknas som restprodukt kan vara råvara för ett annat. Det är ett bra sätt att hitta lönsamhet och nya affärsområden genom att upptäcka varandras restflöden.

Under 2023 har Näringslivsavdelningen genomfört symbiosträffar i olika delar av kommunen och många företag har blivit inspirerade att vara med och flera möjliga symbioser har identifierats. Projektet kommer att pågå under ca 1,5 år och startade i början av år 2023.

För mer information kontakta Näringslivsavdelningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024