Gå till innehåll

Verktygsfält

Tillstånd, regler och tillsyn

Här hittar du information om vilka tillstånd och annat som krävs för din verksamhet.

Allmän information om tillstånd

Som företagare kan det bli aktuellt för dig att söka tillstånd, beroende på vilken typ av verksamhet du driver eller planerar att driva. Vissa tillstånd söker du hos kommunen. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet.

På Verksamts hemsida hittar du frågor och svar och allmän information om tillstånd. Verksamt är utvecklad i samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.
Verksamts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lista över olika tillstånd

Alkohol - Serveringstillstånd

För försäljning och servering av alkoholhaltiga drycker krävs serveringstillstånd. Generellt kan man säga att samtliga som skall sälja alkohol till gäster eller festdeltagare skall ansöka om serveringstillstånd.
Läs mer om Serveringstillstånd

Allmän plats

Tillstånd för att på allmän plats sätta upp t ex trottoarpratare söker du hos Polisen.
Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Automatspel

Tillstånd för automatspel fås via Spelinspektionen.
Spelinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bassängbad

Om du ska ha bassängbad, bubbelpool, kar eller badtunna för allmänheten behöver du göra en anmälan om detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det gäller även om du bedriver en annan verksamhet idag, t.ex. hotell, camping eller skönhetssalong och det är till för dina kunder. Anmälan ska vara nämnden tillhanda senast 6 veckor innan du startar.
Läs mer om bassängbad  

Bekämpningsmedel

För att använda bekämpningsmedel där allmänheten har tillträde kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Läs mer om bekämpningsmedel

Buller

Om du anordnar ett evenemang, måste du tänka på att det finns riktvärden för höga ljudnivåer. Om du har någon annan bullrande verksamhet, finns det vissa regler att följa.
Läs mer om höga ljudnivåer och buller

Bygglov

Du behöver bygglov om du tänker bygga nytt, ändra eller riva. Du måste också ansöka om bygglov om du tänker ändra byggnadens användningssätt, eller inreda en ny lokal.
Bygganmälan krävs vid ändring av byggnader, som berör bärande delar, planlösning, hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp.
Läs mer om bygglov

Cisterner

Om du ska installera en cistern är du skyldig att anmäla detta till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Läs mer om cisterner

Djurhållning och lantbruk

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör miljötillsyn på lantbruk. Om du har mer än 100 djurenheter behöver du göra en anmälan.
Läs mer om djurhållning och lantbruk  

Länsstyrelsen har hand om ärenden som rör djurskydd.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur om du bor inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tillstånd krävs för dessa djur:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Enskild förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Den som vill starta enskild verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som pedagogisk omsorg.
Läs om hur du startar enskild verksamhet

Eldningstillstånd

Vid eldning i större omfattning eller i tveksamma fall bör alltid kontakt tas med Räddningstjänsten.
Räddningstjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grävning i gata eller park

Tillstånd för att gräva i gata eller park söker du hos Gatuenheten

Köldmedier

Innan installation av en kylanläggning som rymmer 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Läs mer om köldmedier

Livsmedel

Om du ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Du som företagare ansvarar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.
Läs mer om livsmedelsverksamhet

Lotteritillstånd

Kommunen hanterar tillstånd för lotterier inom kommunen. Länsstyrelsen sköter tillståndsfrågan för lotterier över kommungränser. Lotteriinspektionen tar ställning till tillståndsansökningar för rikstäckande lotteriverksamhet.
Föreningslivet ansöker om lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 15-17 hos Arena Fritid.
Ansökan om lotteritillstånd för föreningslivet

Miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter kan behöva göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden eller söka tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.
Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd söker du på Teknik- och trafikenheten

Rivningsanmälan

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov med rivningsplan och kvalitetsansvarig oavsett om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.
Läs mer om rivningslov

Skola, förskola, fritids, gymnasium

Ska du öppna en ny skola, förskola, öppen förskola, fritids, gymnasieskola, specialskola, internationell skola eller anpassad grundskola behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska vara nämnden tillhanda senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Stickande och skärande hygienisk verksamhet

Ska du driva en verksamhet som innebär risk för blodsmitta, t.ex. medicinsk fotvård, akupunktur, tatuering eller microblading behöver du anmäla din verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska vara nämnden tillhanda senast 6 veckor innan du startar.

Tobak och receptfria läkemedel

Vid försäljning av tobak och receptfria läkemedel är säljaren skyldig att anmäla verksamheten till Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Läs mer om försäljning av tobak
Läs mer om försäljning av receptfria läkemedel

Torghandel

Plats för torghandel bokar du hos Lönn Marknadskonsult.
Läs mer om torghandel

Trafiken

Du kan ansöka om parkeringstillstånd hos Teknik- och trafikenheten.
Läs mer om parkeringstillstånd

Trottoarpratare

Tillstånd för att sätta upp trottoarpratare söker du hos Polisen.
Om tillstånd på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Värmepump

Innan du installerar bergvärme, jordvärme eller en värmepump som hämtar värmen från vatten ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Läs mer om värmepump

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023