Gå till innehåll

Verktygsfält

Receptfria läkemedel

Regler för försäljning av vissa receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. Kommunen har sedan ansvar för att kontrollera att försäljarna följer regelverket kring Lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel. Det innebär bland annat kontroll av produkters förvaring, märkning och skyltning om 18-årsgräns. Dessutom har kommunerna rätt att ta ut en avgift för sin kontroll. Det beloppet fastställs av varje kommun.

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel behöver du ta fram ett egenkontrollprogram. Näringsidkaren är skyldig att bedriva en egentillsyn över verksamheten och för detta upprätta ett egenkontrollprogram som ska redovisas för Miljö och hälsa vid tillsynsbesöken.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner där du på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera och sälja läkemedlen i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

Miljö och hälsa kontrollerar, på uppdrag av Läkemedelsverket, att du följer reglerna. Kontrollerna sker oanmält. Vid ett kontrollbesök behöver du bland annat kunna visa ett skriftligt egenkontrollprogram, att de läkemedel du säljer är godkända och att du utför ålderskontroller.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 januari 2023