Gå till innehåll

Verktygsfält

Bygga nytt, ändra eller riva

I varje kommun finns en byggnadsnämnd som består av folkvalda politiker. Byggnadsnämnden arbetar för att vi ska ha omväxlande och vackra samhällen och en levande och skön landsbygd. De hus vi bygger ska vara hållbara så att de ger oss och kommande generationer en god livsmiljö.

Till sin hjälp har byggnadsnämnden sina tjänstemän som är arkitekter, fysisk planerare, ingenjörer, lantmätare, bebyggelseantikvarie och administratörer. Tjänstemännen utgör miljö- och byggnadsförvaltningen.

Bygglovs telefon- och besökstider

Vår ambition är att finnas till hands för att ge dig råd, information samt hjälpa dig med din ansökan. Kontakta oss genom att ringa eller skicka e-post till någon av bygglovhandläggarna.

Ring i första hand bygglovsexpeditionen på telefonnummer 0521-72 13 13, som kopplar dig vidare till en handläggare, i andra hand kan du ringa kommunhusets växel på telefonnummer 0521-72 10 00.

Handläggarnas telefontider:
Måndagar och torsdagar kl. 10:00 - 12:00 samt onsdagar 13:00 – 14:30

Besökstider:
Vill du boka en besökstid så ring bygglovsreceptionen på telefon 0521-72 13 13.
Börja gärna med ett telefonsamtal med handläggaren så blir besöket mer förberett. Du kan välja mellan ett digitalt möte via teams eller ett fysiskt möte hos oss.

Bygglovsexpeditionen:
Telefon: 0521-72 13 13
Adress: Södergatan 16 A
Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare. Hos expeditionen kan du lämna och hämta handlingar.

Bygglovsexpeditionens öppettider:
Måndag - fredag kl. 08:00 - 12:00 samt onsdag även 13:00 – 14:30

Naturligtvis kan du även lämna in handlingar i kommunhusets huvudreception när bygglovsreceptionen har stängt.

Varmt välkommen!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 augusti 2023