Gå till innehåll

Verktygsfält

Kulturmiljö

Kulturmiljön berättar något om vår historia. Vi har genom årtusenden odlat och brukat landskapet samt byggt byar och städer. Vår omgivning är vår kulturmiljö. En del av vår kulturmiljö är bebyggd medan andra delar består av naturmiljöer. Alla ansvarar för att skydda och vårda våra gemensamma kulturmiljöer.

Vänersborg har en lång tradition att värdera och uppmärksamma sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

1600-talets rutnätsstad, 1800-talets stadsplan, residensstaden vid Vänern med den småskaliga bebyggelsen utgör grundläggande värden för stadens identitet.

Rutnätsplanen och byggnader från två århundranden bildar en trivsam stad att
leva i.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024