Gå till innehåll

Verktygsfält

Miljö och hälsa

Miljö och hälsa har kommunens uppdrag att arbeta för efterlevnaden av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, avlopp, livsmedel, tobak, strålskydd och naturvård.

Man deltar också i det lokala miljömålsarbetet, både vad gäller planering och genomförande. Klimatfrämjande åtgärder och naturvårdsprojekt med beviljade bidrag är andra stora arbetsuppgifter.

För att gynna ett barnperspektiv i samhällsutvecklingen är det miljö- och hälsoskyddsnämndens ambition att i kommande verksamhetsplaner och i varje tillämpligt ärende hålla sig till en strategi som främjar aspekterna,

  • rent dricksvatten och goda sanitära förhållanden,
  • bra närmiljöer för boende och skolor,
  • frisk luft och minskad respiratorisk sjukdom och
  • minskade kemiska och fysikaliska miljörisker

Miljö och hälsas insatser styrs även till mycket stor del av inkommande ärenden såsom anmälningar, klagomål, ansökningar och remisser.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024