Gå till innehåll

Verktygsfält

Miljöskydd

Kommunen ska kontrollera att både företag och privatpersoner följer reglerna i miljölagstiftningen. Miljöskyddsarbetet bedrivs genom kontroll av olika typer av verksamheter som kan påverka miljön med till exempel utsläpp till luft, utsläpp till vatten, avfallshantering eller kemikaliehantering.

För en privatperson kan det krävas ansökan och tillstånd med åtgärder som till exempel installation av värmepumpar, hantering av avfall eller någon miljöpåverkan inom vattenskyddsområde.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023