Gå till innehåll

Verktygsfält

Kemikalier

Vi möter hela tiden kemiska produkter i vår vardag. Det kan exempelvis vara färger, rengöringsmedel och bekämpningsmedel.

Alla har ett ansvar

Det är viktigt att den som importerar, säljer, handlar upp, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier har tillräcklig kunskap om dem och visar den försiktighet som behövs så att människor eller miljö inte skadas.

Miljö- och byggnadsförvaltningens ansvar

Förvaltningen arbetar för att kemiska produkter hanteras på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna.

Vi arbetar också för att kemiska produkter byts ut mot sådana som är mindre farliga för människors hälsa och miljön. I vårt arbete ingår även att få stora kemikalieanvändare att utreda och minska riskerna för kemikalieolyckor.

I tillsynen ingår både yrkesmässig och övrig användning av kemiska produkter. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan även ge tillstånd till viss spridning av bekämpningsmedel och fungerar som remissinstans i tillståndsfrågor.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023