Gå till innehåll

Verktygsfält

Försäljning av tobak

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Ansökan görs på Mina sidor. Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen tar ut en avgift för tillståndsansökan. För ansökan tas en avgift ut om 8 timmars handläggningstid. Den som har tillstånd betalar en årlig avgift.

Kommunens behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare så krävs det, enligt 5 kap. 17 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, att man till kommunen lämnar in en anmälan med tillhörande egenkontrollprogram.

Kommunen utför tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 måste man anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Anmälan med tillhörande egenkontrollprogram lämnas till kommunen. Anmälan görs på Mina sidor.

Rökfria utemiljöer

Det är förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Försäljning av e-cigaretter

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning och överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor. Det här innebär att du som säljer eller överlåter e-cigaretter och e-vätskor med en högre nikotinhalt behöver söka tillstånd för att få göra det.

Försäljning av e-cigaretter kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Mer information om detta finns i informationsbladet "Försäljning av e-cigaretter och e-vätskor kräver tillstånd".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023