Gå till innehåll

Verktygsfält

Lantmäteri, kartor och mätning

Vi arbetar med fastigheter, dess gränser och rättigheter, kartor och mätning vid bygglov, GIS-analyser med mera.

Lantmäterimyndighetens arbete är inriktat på frågor som rör fastigheter, gränser, rättigheter, vissa ägandefrågor och gemensamma anläggningar.

Kart- och geodata arbetar med att framställa kartor och utföra mätningsarbeten samt gränsutvisning. Vi utför även GIS-analyser på uppdrag.

Mer information finns på våra respektive sidor.

Längre handläggningstider

För närvarande har vi längre handläggningstider än normalt för våra kart- och mätningstjänster samt lantmäteriförrättningar.

Statliga Lantmäteriet har av säkerhetsskäl begränsat tillgången till lantmäterihandlingar via deras digitala tjänster. Detta gör att det tar längre tid för kommunen att få tillgång till information som behövs i vårt arbete, vilket leder till längre handläggningstider.

I dagsläget vet vi inte när detta kommer att vara åtgärdat. Under tiden arbetar vi på att hitta alternativa lösningar för att detta ska begränsa påverkan på våra handläggningstider.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024