Gå till innehåll

Verktygsfält

Reach - En kemikalielagstifning för EU

Reach är namnet på den kemikalielagstiftning som trädde i kraft inom EU den 1 juni 2007.

Namnet står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Ställer krav på företagen

Reach grundas på principen att det är de som tillverkar och importerar kemiska ämnen till EU som ska analysera och redovisa om deras ämnen medför risker och vilka säkerhetsåtgärder som behövs.

Reach ställer också krav på användare

Reach ställer också krav på användare av kemikalier så kallad nedströmsanvändare som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning. Bland annat ska de som hanterar kemikalier bedöma riskerna med sin användning och lämna information till kemikalieleverantören om användningsområdet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2022