Gå till innehåll

Verktygsfält

Marklov

Marklov behövs om du vill ändra markens höjdläge. Vanligtvis ligger gränsen för lovpliktiga höjdförändringar vid plus/minus 0,5 meter. Om du har tänkt bygga en ny byggnad på marken behövs inget separat marklov. Utan det tas istället med i bygglovsansökningen för den nya byggnaden.

Om du tänker plantera skog eller fälla träd inom detaljplanerat område behöver du också söka marklov. Ansökan om marklov görs på Mina sidor.

Checklista på handlingar som ska lämnas in vid ansökan om marklov:

Checklista marklov Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024