Gå till innehåll

Verktygsfält

Strandskydd

Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen tack vare vår allemansrätt. Våra stränder har till stor del hållits fria från bebyggelse genom stränga strandskyddsbestämmelser som funnits sedan 50-talet. Detta är en unik tillgång och viktigt att värna om.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Det generella strandskyddet är 100 meter och en del av våra sjöar har utvidgat strandskydd.

Det utvidgade strandskyddet 100-300 meter gäller för:
Gundlebosjön (del av)
Hullsjön
Hästefjorden Stora (del av)
Hästefjorden Östra (del av)
Kyrkesjön (del av)
Vassbotten
Vänern

Det utvidgade strandskyddet 100-200 meter gäller för:
Hästefjorden Stora (resterande del)
Hästefjorden Östra (resterande del)
Rådanesjön

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten.

När behövs strandskyddsdispens?

För att få göra vissa åtgärder inom ett strandskyddsområde behövs dispens. Ansökan om strandskyddsdispens görs på Mina sidor.

Åtgärder som kräver dispens

Följande åtgärder inom strandskyddsområde är förbjudna och kräver dispens:

  1. Uppföra nya byggnader.
  2. Ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
  3. Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2.
  4. Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Är du osäker om din tänkta åtgärd kräver strandskyddsdispens kontakta gärna oss på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om strandskyddsdispens:
- Ansökan om strandskyddsdispens
- Karta som visar ansökt åtgärd

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024