Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen

Telefonnummer till expeditionen: 0521-72 13 13 (Bygglov)

Telefonnummer till expeditionen: 0521-72 12 72 (Miljö och hälsa)

Telefonnummer till expeditionen: 0521-72 13 37 (Lantmäterimyndigheten)

E-post: byggnad@vanersborg.se

E-post: miljo@vanersborg.se

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till kommunens växeln på telefonnummer 0521-72 10 00

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Förvaltningschef
Eddie Sandin

Telefon:
0521-72 12 75

E-post: eddie.sandin@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Plan- och bygglovschef
Annika Karlsson

Telefon: 0521-72 12 13

E-post: annika.karlsson02@vanersborg.se

Fler kontaktuppgifter till Plan och bygglov

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Fler kontaktuppgifter till Lantmäterimyndigheten

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Miljö- och hälsoskyddschef
Daniel Jerling

Telefon: 0521-72 12 30

E-post: daniel.jerling@vanersborg.se

Fler kontaktuppgifter till Miljö och hälsa

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Kart- och geodatachef
Anneli Baard

Telefon: 0521-72 13 55

E-post: anneli.baard@vanersborg.se

Fler kontaktuppgifter till Kart- och geodata

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Plan- och bygglovschef
Annika Karlsson

Telefon: 0521-72 12 13

E-post: annika.karlsson02@vanersborg.se

Fler kontaktuppgifter till Plan och bygglov

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Plan- och bygglovschef
Annika Karlsson

Telefon: 0521-72 12 13

E-post: annika.karlsson02@vanersborg.se

Fler kontaktuppgifter till Plan och bygglov

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 oktober 2023