Gå till innehåll

Verktygsfält

Gräva och schakta - tillstånd

För att få utföra någon form av arbete i eller i anslutning till allmän mark, gata eller väg krävs tillstånd.

Nyttjande av kommunal mark

Allmän mark är mark som används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. På markytan finns gator, vägar och parker. Under ytan ligger ledningar för bland annat el, telefon, fjärrvärme, vatten och avlopp. Både gator och ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Grävning i kommunal mark

För att gräva i kommunal mark krävs tillstånd av fastighetsägaren. Ansökan om grävning i kommunal mark görs på e- tjänsten Mina sidor. Ansök i god tid då handläggningstiden för ansökan tar mellan två till fyra veckor. En trafikanordningsplan ska bifogas om trafiken påverkas av arbetet.

Byggavstängning (byggställning, containers, upplag etc.)

Vid upplåtelse av kommunal mark söks tillstånd hos Polisen, blanketten "Tillstånd enligt ordningslagen". Tänk på att arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering och då krävs att en trafikanordningsplan upprättas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2023