Gå till innehåll

Verktygsfält

Utlysning av geografiska lokaliseringar för att etablera laddstationer

KARTA

Här finns information till dig som är intresserad av att sätta upp publik laddstation i Vänersborgs kommun.

I takt med att laddbara fordon blir allt mer vanligt och efterfrågan på laddstationer ökar, så vill kommunen vara en del i att möjliggöra publik laddning genom att underlätta för intresserade aktörer som vill sätta upp laddare på kommunens mark.

Vänersborgs kommunfullmäktige antog 7 februari 2024 "Strategi för laddinfrastruktur Öppnas i nytt fönster." som tydligt anger att kommunen ska verka och underlätta för att laddinfrastrukturen byggs ut.

Bild över Definitionsförklaring - bilaga 4

Klicka för större bild

Ansök om att etablera laddstationer

Vänersborgs kommun har färdiga paket med geografiska lokaliseringar som går att ansöka om när utlysningen är öppen. Du kan ansöka om ett eller flera paket. Utöver paketen så finns det platser som är valbara, men för att kunna välja bland dessa måste du välja ett paket. Alltså går det inte att endast välja bara valbara platser. Du kan välja två valbara platser per paket. Vid ansökan av ett paket går det också bra att föreslå egen lokalisering av en valbar. Vi ser positivt på att en aktör ansöker om flera paket vilket också värderas högt.

Information om ansökningsomgångarna läggs ut här nedan. Informationen kan även komma att skickas till välkända aktörer och de företag som har anmält sitt intresse för att få information om ansökningstillfällena i förväg.

Ansökningsperiod är öppen 1 - 31 maj

Hemsidan uppdateras löpande med information om planering för nya utlysningar. Nedan finns information om den senaste utlysningen.

Den som ansöker om att få sätta upp laddstation står för installation samt drift och underhåll av laddstationerna. Aktören gör själv en ansökan för anslutning till elnätet via en elinstallatör. Information om anslutning hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänersborgs kommun ansvarar för beställning och uppsättning av skyltar. Aktören bekostar skyltarna och uppsättning av dem. Kommunen ansvarar för sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning.

För att få sätta upp laddstation på kommunens mark måste laddaren vara öppen för alla och det ska vara möjligt att ladda utan att behöva ett laddkort från aktören, exempelvis genom app eller betalkort. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

I kartmaterialet nedan syns vilka paket med geografiska placeringar som finns att ansöka om samt vilka platser som är valbara.

Vänersborgs kommun hanterar/värderar enligt utvärderingskriterierna som du hittar bland relaterade länkar längre ned på sidan.

Kommunen förbehåller sig rätten att vid förändrade förutsättningar ändra i paketens utformning. Denna utlysning är en markanvisning och omfattas därför inte av lagen om offentlig upphandling.

Så här går det till:

  1. Välj ett eller flera paket med geografiska placeringar som du önskar sätta upp laddstationer på. Ange också ifall du även vill ansöka om några av de valbara platserna. Du kan välja två valbara platser per paket och/eller ange eget förslag på lokalisering.
  2. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till kommunen via kommunens e-tjänst. Du hittar information längre ned på sidan.
  3. När utlysningen stängt kommer Vänersborgs kommun utvärdera alla ansökningar. (Mer information om utvärdering finns bland relaterade dokument inför ansökan längre ned på sidan).
  4. Vänersborgs kommun kommer enligt utvärderingskriterierna välja ut en eller flera aktörer.
  5. Nyttjanderättsavtal skrivs med Vänersborgs kommun.
  6. Etablering av den nya laddstationen påbörjas enligt avtal.
Bilden föreställer de olika paketen med utlysningsplatser

Interaktiv digital karta

Klicka på knappen nedan för en interaktiv karta med information om varje geografisk placering.

Ansöka om laddpaket

Aktörer som är intresserade av att etablera laddstationer lämnar sin ansökan via kommunens e-tjänst. Observera ett e-tjänsten endast är öppen under ansökningsperioden.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta mark.exploatering@vanersborg.se eller ring kommunens växel. 0521 - 72 10 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024