Gå till innehåll

Verktygsfält

Gator och vägar

Ansvar för underhåll av vägar och gator i Vänersborgs kommun är fördelat mellan Trafikverket, kommunen och enskilda. Gatuenheten ansvarar för drift och underhåll av 18 mil gator i tätorterna Vänersborg, Vargön, Brålanda, Frändefors och Väne Ryr. Riksväg 44 och E45 underhåller Trafikverket.

Underhåll av gator och vägar

Begreppet underhåll av vägar och gator innefattar barmarksrenhållning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll m.m.

Fastighetsägarens skyldighet

Med stöd av §3 i lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra åtgärder i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.

Om fastighetsägarens skyldigheter gällande gaturenhållning i Vänersborgs kommun läs mer i de lokala föreskrifterna för gaturenhållning.

Broar

Ansvaret för broar och gångtunnlar är i de flesta fall kommunens, men vissa ansvarar Trafikverket för.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024