Gå till innehåll

Verktygsfält

Trafikregler och säkerhet

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator har Vänersborg trafiköar i betong med vägmärke istället för blomlådor för att åstadkomma bättre miljö och fartdämpning på lokalgator.

Trafiköar för fartdämpning och bättre miljö

Under tiden efter det att isgrusupptagningen är gjord, senast 15 maj fram till hämtning efter 30 september, finns möjlighet att ha trafiköar på gatan. Ansökan kan göras från 1 mars till 30 april samma år. Kravet är att fastughetsägare på gatan där man vill ställa ut trafiköar ska ge sitt tillstånd. Genom att hyra trafiköar från Vänersborgs kommun tar kommunen över ansvaret för utplacering och hämtning av trafiköarna. Hyrestagaren behöver meddela eventuell skada som uppkommer på tafiköarna under perioden.
Avgiften för två trafiköar är 1 500 kronor per säsong.

Följande regler gäller:

  • Inom bostadsområden tillåts endast hyrda trafiköar från Vänersborgs kommun avsedda för ändamålet.
  • Boende vars fastighet gränsar till placeringen av trafiköarna samtycker och godkänner åtgärden.
  • Ansvarig kontaktperson ska fylla i uppgifterna och skicka ansökan till Vänersborgs kommun, Gatuenheten/Trafik.
  • Ansökan om utplacering av trafiköar måste ske varje år.
  • Utplacering av trafiköar görs efter godkännande av Trafiknämnden.
  • Trafikingenjör avgör om placering är lämpligt på gatan och avgör den position trafiköarna ska ha.


Några viktiga saker som du kan tänka på

Dämpa farten - hastigheten är den enskilt största anledningen till att trafikolyckor inträffar. Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100-150 liv sparas varje år.

Har du hörntomt - kontrollera sikten i korsningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024