Gå till innehåll

Verktygsfält

Enskild väg

I Vänersborgs kommun kan du söka årligt driftbidrag.

Kommunalt driftsbidrag

För att få bidrag måste du ansöka varje år före den 31 oktober.

Bidrag som söks beviljas för enskild väg, som är utfartsväg från fastighet inom kommunen och där sökanden är bosatt och mantalsskriven. Vägen fram till fastigheten skall vara minst 200 meter lång och underhållas så att vägen är normalt körbar för personbil under hela året. Årligt driftbidrag är för närvarande högst 1 640 kr per km och år. Väghållare som erhåller årligt driftbidrag till enskild väg får inte utan Samhällsbyggnadsnämndens medgivande stänga av vägen för trafik.

Obs! Första gången du söker ska du skicka med en karta som visar vägens sträckning som ansökan gäller.

Statskommunalt driftsbidrag

För att få kommunens bidragsdel måste du ansöka varje år före den 31 oktober.

Enskilda vägar som erhåller årligt driftbidrag från Trafikverket kan ansöka om en bidragsdel från kommunen för samma vägsträcka. Bidragets storlek baseras på en procentsats enligt vägkategori och en av Trafikverket bestämd årlig driftkostnad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023