Gå till innehåll

Verktygsfält

Gatubelysning

Gatubelysningen i Vänersborgs kommun består av ca 8 000 lyktstolpar och hängande belysningsramper. Drift och underhåll av gatubelysningen i Vänersborgs kommun sköts av entreprenör. För att spara på energi har vi bytt samtliga kvicksilverlampor till lampor med högtrycksnatrium.

På några av de mest använda gång- och cykelvägarna har vi tagit bort den gula natriumbelysningen och ersatt med ett vitt ledljus. Detta för att minska elförbrukningen och öka tryggheten.

Två gånger om året, vår och höst, görs en generell tillsyn av gatubelysningen, där trasiga lampor byts ut.

Felavhjälpning prioriteras och åtgärdas enligt följande:

Omedelbar åtgärd:

  • Fel som utgör akut fara för liv och egendom
  • Helt nedsläckta områden

Åtgärd inom tre dagar:

  • Omfattande vandalisering
  • Släckt eller blinkande ljuskälla inom 10 meter från gatukorsning, övergångsställe, vid utgång från skolgård eller markerad busshållplats

Åtgärd inom 30 dagar:

  • Två eller flera lampor i rad slocknat eller blinkar

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2022