Gå till innehåll

Verktygsfält

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd enligt alkohollagen handläggs av socialförvaltningen. Socialnämnden är tillståndsmyndighet.

Alkoholdrycker får serveras mot betalning enbart (med vissa undantag) om man har serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller till slutna sällskap, tillstånd kan vara giltigt tillsvidare eller vara tillfälligt över en viss tidsperiod. Det finns också möjlighet att söka serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap eller för provsmakning.

För att få serveringstillstånd krävs att sökandebolaget och de personer som har ett betydande inflytande i bolaget bedöms vara lämpliga med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden.

En annan av grundförutsättningarna för ett serveringstillstånd till allmänheten är att restaurangen har ett kök och erbjuder ett varierat utbud av mat bestående av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Serveringslokalen måste också vara godkänd ur brandskyddssynpunkt.

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska genomföra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Detta prov gör du hos kommunen. Observera att ett godkänt kunskapsprov krävs (med vissa undantag) för alla typer av tillstånd, även vid tillfälliga tillstånd och tillstånd till slutna sällskap. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs, där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet.

Länk till Folkhälsomyndighetens kunskapsplan:
Kunskapsplan (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggningen börjar när sökanden lämnar en skriftlig ansökan till kommunen och betalar ansökningsavgiften. Efter remissbehandling (miljöförvaltningen, polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket) gör alkoholhandläggaren en utredning och tar fram ett beslutsunderlag. I vissa typer av ärenden fattar socialnämnden beslut och i andra typer av ärenden fattar alkoholhandläggaren beslut. Beslut enligt alkohollagen kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Information och anvisningar inför ansökan
Innan du ansöker om serveringstillstånd är det viktigt att du läser nedanstående information och anvisningar:

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring vilka ansökningshandlingar som krävs för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Ungefärliga handläggningstider
Nyansökan eller ägarbyte, stadigvarande tillstånd till allmänheten — cirka 3 månader.

  • Tillfälligt tillstånd till allmänheten - cirka 1 månad.
  • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - cirka 14 dagar.

Observera att handläggningstiderna kan bli längre i de fall sökanden måste avlägga kunskapsprov.

Ansök digitalt via e-tjänst
E-ansökan kräver e-legitimation. Våra e-tjänster hittar du på "Mina sidor" (klicka på länken under Relaterad information).

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt finns ansökningsblanketter för utskrift, se under Relaterad information.

Ansökningsavgiften inbetalas till Vänersborgs kommun på pg: 6702-5. Ange "serveringstillstånd" och kontosträng: 302 3139 3020 3021 på inbetalningen.

Ansökningsavgifter

 

Ansökan

Avgift

Nyansökning, stadigvarande tillstånd

8 000 kr

Utvidgade tillstånd

3 000 kr

Utökade serveringstider, permanent tillstånd

3 000 kr

Utökade serveringstider, tillfälligt tillstånd

1 000 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 000 kr

Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap

1 000 kr

Ändring av personkrets i bolag

2 000 kr

Ändring av bolagsform

3 500 kr

Gemensamt serveringsutrymme 

3 000 kr

Provsmakning vid mässa el liknande

3 000 kr

Pausservering

3 000 kr

Fast tillsynsavgift


Tillsyn

Avgift

Fast tillsynsavgift

7 000 kr

Rörlig tillsynsavgift


Alkoholomsättning

Avgift

Mindre än 250 000 kr 

3 000 kr

250 000 - 1 000 000 kr

5 000 kr

1 000 001 - 2 000 000 kr

7 000 kr

2 000 001 - 3 000 000 kr

9 000 kr

3 000 000 - 4 000 000 kr

11 000 kr

4 000 001 - 5 000 000

13 000kr

5 000 001 -

15 000 kr

Avgift för kunskapsprov i alkohollagen är 1 000 kr per person och prov.

Avgiften är 100 kr per person och prov när förening ansöker om tillstånd av servering av medlemmar i den egna föreningen (ej vid vinstdrivande verksamhet som servering av sponsorer och liknande).

Från  januari 2018 införs påminnelseavgift på 500 kr vid för sent inlämnad restaurangrapport. Rapporten ska vara inlämnad senast 1 mars.

Om restaurangrapporten inte kommer in till kommunen efter andra påminnelsen, debiteras tillståndshavaren högsta tillsynsavgiften,
22 000 kr.

Information och kontakt

För mer information kring ansökan om serveringstillstånd är du välkommen att kontakta alkoholhandläggare på telefon 0521-72 23 70 eller via e-post elisabeth.moberg@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2023